FEIL OG FARLIG MAT

Du kan også lese dette innlegget på: Danish

Det «farlige» fettet

Det er mangt i denne verden som er usikkert, men at fett er farlig, er noe vi vet. Vi vet det med så stor sikkerhet at det grenser til too obvious to words. Det ligger i biosen, så og si. Fett, særlig mettet fett, fører til økt kolesterol, og høyt kolesterol forårsaker hjerteinfarkt.

Alt dette vet vi.

Men hvor kommer denne «sikre» kunnskapen fra?

Ancel Keys – kolesterolet og fettet

Det begynte på 1950-tallet da en amerikansk vitenskapsmann ved navn Ancel Keys (han hadde doktorgrad i biologi og oceanografi) fikk henvist to brødre til undersøkelse. De hadde noen kuler på øyelokkene og på albuene. Kulene viste seg å inneholde rent kolesterol, og brødrene hadde et kolesterolnivå på 25mmol/l, altså ekstremt høyt. Normalt nivå regnes for rundt 5.

Keys satte brødrene på fettfri kost – og kolesterolnivået sank.

To observasjoner

førte til fett-er-farlig-hypotesen:

1)      Kolesterol: hjerteinfarkt begynner gjerne med at blodårer blir trange pga. at det dannes et belegg (plakk) på innersiden av dem. Hvis plakk løsner fra åreveggen og tilstopper kransarteriene i hjertet, har man et infarkt. Plakk inneholder kolesterol.

2)      Fett: Keys hadde registrert at under krigen, mens det var matmangel i Nord-Europa, døde færre av hjertekarlidelser. Under krigen var det lite fett å få – blant flere andre ting. Og fett fører til økt kolesterol, mente han.

fett → økt kolesterol → hjerteinfarkt

Høres dette kjent ut? Sikkert, for dette er hovedingrediensene i hypotesen at fett er farlig for hjertet – en ide de fleste av  oss er blitt flasket opp med. Men det er faktisk her forestillingen om det farlige fettet begynner.

Seks land….

Keys og kona reiste verden rundt, tok blodprøver og undersøkte forholdet mellom hjertedød og kolesterolnivå. I følge Keys´ hypotese skulle de land der befolkningen spiste mest fett ha høyest forekomst av hjerteinfarkt.

I 1953 publiserte han en studie over fettinntak og hjerteinfarkt i seks land (Japan, Italia, England/Wales, Australia, Canada og USA) som viste nettopp dette.

Dermed skulle vel hypotesen på det nærmeste være bevist?

Ancel Keys kurve2

Samme diagram, men her er alle de 22 landene fra undersøkelsen plottet inn. Det er nå vanskelig å få øye på noen sammenheng mellom fettinntak og hjertesykdom.

Ancel Keys kurve

Ancels Keys kurve viser en angivelig klar sammenheng mellom fettinntak og hjerteinfarkt i seks land.

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjonene over er hentet fra Andreas Eenfeldts bok «Matrevoulsjonen» og er gjengitt med forfatterens tillatelse.

Kurven til venstre viser forskningsresultatene som Keys publiserte i 1953, og som innledet en verdensomspennende fettfobi. Vi ser at det er en klar sammenheng mellom fettinntak og hjertekarsykdom. I Japan spiser man minst fett og har færrest hjerteinfarkt. USA ligger på toppen med størst fettkonsum og flest hjerteinfarkt.Så fordeler de resterende fire landene seg slik at de danner en vakker kurve som mer enn antyder at her ser vi en årsakssammenheng.

«Kurven» til høyre derimot er det vanskelig å få øye på – fordi den ikke er der. Her er tallene fra alle de 22 landene Kays undersøkte plottet inn.

Hva med de andre 16 landene?

Et åpenbart problem var at Ancel Keys hadde undersøkt fettinntak og hjerteinfarkt i hele 22 land – men altså valgt bort 16. Tanken at han plukket ut resultatene som passet med hans hypotese og utelot de som ikke passet ligger snublende nær.

Når man studerer tallene fra alle landene, ser man at de peker i alle retninger. Den flotte kurven som viser den intime sammenhengen mellom høyt fettkonsum og hjerteinfarkt er fullstendig vekk. Land med høyt fettkonsum viser seg å ha få dødsfall forårsaket av hjerteinfark, mens i land der man spiser lite fett, kan det være motsatt. Fordelingen er helt tilfeldig.

Likevel er det denne tvilsomme forskningen som har vært retningsgivende for kostholdet i verden helt fra 1970-tallet.

Seven Coutries-studien

«Kreta, stedet der man spiste mest fett av alle de 7 landene i undersøkelsen … hadde færrest hjerteinfarkt.»

I 1958 startet den berømte Seven Countries-studien som skulle undersøke disse sammenhengene grundig. Men det storstilte forskningsprosjektet kunne ikke påvise noen klar sammenheng mellom fettinntak og hjertekarsykdom. Tvert imot viste det seg at Kreta, stedet der man spiste mest fett av alle de 7 landene i undersøkelsen, faktisk hadde færrest hjerteinfarkt. Men her det var forbruket av olivenolje som var stort. Olivenolje er umettet.

Dermed endret Keys hypotesen slik at den kom mer i overensstemmelse med observasjonen: det var fett fra dyreriket, det mettede fettet som var farlig, ikke fett som sådan. Altså: fett er stadig farlig. Men nå gjelder det det mettede fettet.

På tross av at Seven Countries-studien ikke påviste noen sammenheng mellom fett og hjerteinfarkt, regnes den fortsatt som kardinalargumentet for fett-er-farlig-for-hjertet hypotesen. Medisin er en underlig vitenskap.

Nye kolesterolsenkende medikamenter

Så kom en ny type medisin. Den hadde klart å senke kolesterolet hos en gruppe menn som hadde et meget høyt kolesterolnivå, sannsynligvis genetisk betinget. Risikoen for å dø av infarkt ble redusert fra 2 til 1,6 prosent hos de som ble medisinert i forhold til kontrollgruppen. De som er vant til å lese tall vil se at det dreier seg om en risikoreduksjon på 0,4 prosentpoeng.

At den nye pillen både senket kolesterolet og minsket dødsrisikoen litt hos mennesker med sykelig forhøyet kolesterol, ble tatt til inntekt for ideen om at det er kolesterolet som forårsaker hjerteinfarkt. Det gjaldt nå å senke kolesterolet mest mulig i hele befolkningen for å berge livet for flest mulig.

Altså: vekk med det skumle mettede fettet.

Dette er i korte trekk den vitenskapelig bakgrunnen for det vi alle tror vi vet; nemlig at fett er farlig, særlig det mettede fettet. Og at kolesterol, et stoff som produseres i alle cellene i menneskekroppen, er farlig. Vitenskapelig?

Kosthold og politikk

«Noen sammenheng mellom hjertekarsykdommer og mettet fett har man ikke funnet»

Resten var det politikerne som sto for. Ettersom Ancel Keys´ forskning tydet på at mettet fett førte til økt kolesterol, og at lavere kolesterol syntes å redusere risikoen for hjertedød, kunne ikke politikerne vente lenger.

I 1977 innledet senator George McGovern og andre amerikanske toppolitikere et storstilt korstog mot fett. Og resten er historie. Etter at lettproduktene – der fett er blitt erstattet med sukker og stivelse (for noe skal man jo spise) – gikk sin seiersgang gjennom verden, har det vært en formidabel eksplosjon i fedme og diabetes. I 1980 var det 857 millioner overvektige mennesker i verden. I 2013 var antallet steget til 2,1 milliarder.

Mettet eller umettet fett

Alle forskningsprosjekter som senere har vært designet for å understøtte hypotesen om det farlige fettet, har enten ikke vist noe – eller faktisk det stikk motsatte. Noen sammenheng mellom hjertekarsykdommer og mettet fett har man ikke funnet. Derimot er det påvist at noe av det «sunne» flerumettede fettet (omega-6) som man finner i majs-, solsikke- eller vindruekerneolie,faktisk kan være direkte helseskadelig.

«Feil kost» i millioner av år

«Det er sannelig et under at vi har overlevd som art.»

Våre forfedre hadde i sin grenseløse dumhet og uvitenhet hovedsakelig ernært seg av kjøtt og fett fra dyr gjennom det meste av sin utviklingshistorie, uten å ane at det kunne være skadelig. I mange millioner år hadde de konsekvent spist feil og farlig mat. Bare de siste 10 000 år har mennesket spist det som befinner seg nederst på myndighetenes anbefalt ernæringspyramide: sunn, karbohydratrik kost.

Det er sannelig et under at vi har overlevd som art.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

5 kommentarer

  1. En glimrende artikkel. Forståelig også for oss uten medisinsk dybdekunnskap. Synes også den synliggjør hvordan «dårlig» forskning transformeres til langvarig offentlig politikk. Et stort problem for folkehelsen.

    • Bruno Aamo

      Det som er det mest skremmende, er hvordan god forskning som faktisk viser noe helt annet enn anbefalingene fra myndighetene tidd ihjel eller nektet spalteplass. Skal komme tilbake med noen grelle eksempler på dette.

  2. Pingback: BrunosBouteille – Fejl og farlig mad

  3. Pingback: BrunosBouteille – 7 myter om fett

  4. Pingback: BrunosBouteille – Oppdaterte kostholdsråd? Pinlig