«LIVSFARING BEHANDLINGSFORM?»

Du kan også lese dette innlegget på: Danish

30. september 2017 hadde TV2-nyhetene et oppslag med tittelen «Myndigheder advarer mod livsfarlig behandlingsform – én person er død».

Det dreier seg om fire pasienter som har fått punktert lunger av nålebehandling, hvorav én døde. Hendelsene ble behørig omtalt og kommentert i de fleste danske medier. Behandlerne var henholdsvis en alternativmedisiner og en massør (utdannelse og akupunkturfaglig kompetanse ukjent), og to fysioterapeuter (akupunkturkompetanse ukjent). Ettersom akupunktur med utgangspunkt i disse skader utpekes som en «livsfarlig behandlingsform», fremsetter leger og myndighetspersoner forslag om å lovfestelse at dersom det skal settes nåler i brystregionen, skal dette skje under legesupervisjon. En slik lov vil sannsynligvis bety slutten på akupunkturbehandling i Danmark.

Livsfarlig behandlingsform: 0,0002 promille skader

Praktiserende Akupunktører, en av to organisasjoner i Danmark som organiserer akupunktører som tilfredsstiller visse minimumskrav til utdannelse, skriver i et høringsnotat at i løpet av de siste ti år, har organisasjonens medlemmer – her snakker vi om formelt akupunkturutdannede behandlere – gjennomført 5 000 000 – 5 millioner – nålebehandlinger i brystregionen, med ett eneste tilfelle av punktert lunge. Det er naturligvis alvorlig, men representerer faktisk ikke mere enn 0,0002 promille alvorlige skader. Og ingen dødsfall.

Livsfarlig behandlingsform? Skadestatistikken synes tvert imot å tyde på at nålebehandling utført av kompetente behandlere er en av de tryggeste behandlingsformer som finnes.

Skadeprosent ved medisinsk behandling

Til sammenligning viser tall fra USA at 25 prosent av alle pasienter innlagt på sykehus, altså hver fjerde pasient, ble skadet av behandlingen, og av disse døde 2,5 prosent. Medisinsk behandling er rangert som dødsårsak nummer tre, etter hjertesykdom og kreft i USA. En artikkel i Social Science and Medicine (2008) refererer undersøkelser fra fem tilfeller av legestreik i forskjellige land i tidsrommet 1976 og 2003. Man skulle kanskje forvente at fravær av leger ville føre til at antall dødsfall blant publikum steg. Overraskende nok viste ingen av studiene dette, tvert imot falt dødsratene relativt dramatisk under legestreikene.

Kan vi dermed konkludere med at all medisinsk behandling er livsfarlig?

Kroniske smerter

En av fem av alle dansker over 18 år har kroniske smerter. «Kronisk» betyr her smerter som har vedvart i mer enn 3 måneder. Denne pasientgruppen er storforbrukere av fysioterapi, kiropraktikk, massasje – og akupunktur, både klassisk kinesisk og moderne triggerpunktbehandling. Og så er det NSAID, naturligvis. Anslagsvis bruker en million dansker slike smertestillende medikamenter. Faktum er at akupunktur og triggerpunktbehandling er viktige alternativ til disse medisinene.

NSAID og Vioxx-skandalen

NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory drugs) er en gruppe medikamenter, i Danmark populært kalt «giktmedisin», som skal redusere smerter og inflammasjonstilstander i kroppen. Legemidlet Vioxx var neste generasjon av denne medikamentgruppen, forsket frem av legemiddelfirmaet Merck, og skulle både være mere effektiv og gi mindre bivirkninger enn de «gamle» medisinene. Vioxx ble godkjent og kom på markedet i 1999. Det viste seg imidlertid at medikamentet hadde en meget alvorlig bivirkning: plutselig hjertedød. Bivirkningene var kjent innad i Merck allerede før medikamentet ble lansert, men firmaet gjorde store anstrengelser for å hindre at publikum skulle få kjennskap til farene, noe som har gått inn i historien som Vioxx-skandalenMerck ble senere dømt til å betale 4,85 milliarder dollar i erstatning etter at 38 000 amerikanere var døde etter bruk av det nye smertestillende medikamentet. Dødstallet på verdensbasis er ukjent.

Vioxx, det livsfarlige smertestillende medikamentet, ble trukket tilbake fra markedet i 2004.

Men Vioxx-affæren førte til at man ble oppmerksom på at også andre medisiner innenfor NSAID-gruppen, medikamenter som tilsynelatende var relativt harmløse og som allerede hadde vært i bruk i årevis, hadde noen av de samme farlige bivirkninger som Vioxx. I tillegg til magesår, viste undersøkelser at det var en klar overdødelighet av hjerte og hjerneslag blant brukerne.

NSAID: 1 million brukere og 200 døde

Av de ca. en million dansker som bruker NSAID, dør det ifølge Gigtforeningens beregninger 200 personer i året som følge av bivirkninger. 200 dødsfall pr år kunne kanskje kvalifisere for uttrykket «livsfarlig behandling», men interessant nok er disse faktisk livsfarlige medikamentene aldri tema i TV2-nyhetene. Det er ingen overskrifter i mediene om at «Myndigheder advarer mod livsfarlig behandlingsform – 200 personer er døde.» En gang i blant kommer det riktig nok en artikkel der en professor forteller at ipobrufen kan være farlig – men det understrekes gjerne at dette er ved langvarig bruk. I stedet for advarsler, synes det som at helsemyndighetene er ute etter å berolige publikum med at nei da, NSAID er ganske ufarlig, bare man bruker det med en viss forsiktighet.

De fleste dansker «vet» at akupunktur er «livsfarlig», de færreste har hørt om at det kan være risiko forbundet med bruk av de vanlige smertestillende medisiner som alle kan kjøpe fritt i butikken.

Konklusjonen er altså:

  • Én punktert lunge (men ingen dødsfall) pr 5 millioner brukere: livsfarlig behandlingsform.
  • 200 døde pr 1 million brukere: ingen grunn til advarsel.

Akupunktur og «akupunktur»

Hvis du bestiller en dyktig, velrennomert rørlegger til å installere elektrisitet i ditt hus, er det kanskje ikke uventet dersom huset ditt brenner ned pga. kortslutning. Kan vi forvente at TV2 kjører oppslaget «Elektrisitet – myndigheder advarer mod livsfarlig energiform»? Neppe. For alle vet at elektriske installasjoner skal håndteres av fagfolk, og at elektrikere er en yrkesgruppe som utøver et fag som krever utdannelse og offentlig godkjenning.

Akupunktur er faktisk et fag, og som alle andre fag forutsetter det formell utdannelse og kunnskap. At man er kiropraktor, massør, fysioterapeut, sykepleier, tannlege eller lege, betyr ikke at man dermed er «akupunktør» etter å ha gått på et helgekurs eller to eller sett på bilder av meridianer i en bok. I Sundhedspolitisk Tidsskrift kan man lese at «Mindst 14 danskere har fået punkteret lungerne ved akupunktur hos autoriserede behandlere i perioden 2005-2017. Det er primært sket hos fysioterapeuter og læger

Autoriserte behandlere? Det finnes ingen autorisasjon for akupunktur. Det er imidlertid tankevekkende at blant disse fysioterapeuter og leger som hadde punktert lunger, var det seks leger, noe som stiller lovforslaget om at nåling i brystregionen skal skje under legeoppsyn i et underlig lys.

Den autoriserte rørleggeren hadde ikke utdannelse og kompetanse til å installere elektrisitet. Huset brant. Disse «autoriserte behandlere» hadde autorisasjon som leger og fysioterapeuter, og punkterte lunger. Hadde noen av dem akupunkturutdannelse? Akupunktur-kompetansen manglet åpenbart.

Liselott Blix i Dansk Folkeparti sier til Jyllandsposten at «Det bør være slut med, at alle og enhver kan tage nogle weekendkurser i akupunktur og derefter gå i gang med at stikke nåle i folks brystkasse. Der er brug for at indføre en autorisationsordning, som indbefatter en autoriseret uddannelse i akupunktur”.  Og hun sier videre: ”Vi skal skærpe kravene, og vi bliver nødt til at lave en autoriseret uddannelse og sikre, at folk kan noget særligt, før de må kalde sig akupunktør. Det bør kræve en autorisation, når man skal stikke hul på huden på folk.”

Enig!

Akupunktur er ganske ufarlig i hendene på utdannede, kompetente fagfolk som har respekt for sitt fag og for fagets potensielle farer. Hvis man ikke har utdannelse, er man heller ikke akupunktør, og det man utøver er ikke akupunktur. Mange fysioterapeuter, kiropraktorer og massører sier de «setter nåler». Det er vel det de gjør. De setter nåler. Akupunkturbehandling er det ikke.

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar